23 January, 2010

studi sebagai ibadah

perkongsian daripada En.Ilyasak

pensyarah akaun UDM

Syarat-syarat menjadikan sesuatu perbuatan/pekerjaan sebagai ibadah

1. Amalan/kerja hendaklah dikerjakan dengan niat yang baik.
2. Amalan/kerja yang dilakukan hendaklah selaras dengan hukum syara’ (Islam).
3. Amalan/kerja hendaklah dibuat dengan sebaik-baiknya.
4. Amalan/kerja hendaklah sentiasa dilakukan mengikut hukum-hukum syariat Islam dan batasnya.
5. Amalan/kerja yang dibuat tidak mengabaikan/melalaikan ibadah-ibadah khusus yang asas seperti solat, puasa, zakat dan haji.

rujukan:
Ibadah Dalam Islam,
Dr Yusof AlQardhawi

No comments: